gear
gear
gear
به مرکز توسعه قابلیت های کیفی
خوش آمدید

مرکز مدیریت کیفیت PQP

با توجه به تحریم های شدید صنعت خودروسازی در کشور و رویکرد بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل با تقویت روش های ممیزی فرایند عمیق و رهبری حل مسئله در فرایندهای کلیدی، مدل PQP 6.3 در شرکت کیفیت پردازان فرایند مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین و بومی سازی شده است. ضمن پوشش انجام کلیه قوانین ممیزی حرفه ای بر حفظ اصل رازداری و حفاظت از داده های محرمانه سازمان های ایرانی تاکید می گردد. 

این مدل بر اساس رویکرد فرایندی، با تمرکز بر روی فرایندهای طراحی و مهندسی (تکنولوژی محصول/فرایند)، فرایندهای ساخت و تولید و فرایندهای توسعه خدمات است؛ لذا به‌صورت عام نیز برای کلیه شرکتهای طراحی مهندسی، تولیدی و خدماتی در کشور کاربرد وسیعی دارد. دلیل تمرکز بر روی صنعت خودرو در وهله نخست، اهمیت این بخش در ایران، حساسیت‌های به وجود آمده در جامعه از کیفیت خودروهای ساخت داخل و هم چنین دردسترس‌بودن تجارب مفید از صنایع خودروسازی دنیا بخصوص انجمن صنعت خودروسازی آلمان است.

مدل PQP 6.3؛ چرخه ی ممیزی فرایند،مربیگری و رهبری حل مسئله

با اجرای چرخه ممیزی فرآیند عمیق،مربیگری و رهبری حل مسئله سازمان ها از ناهنجاری‌های موجود و میزان اجرای بهبود مستمر مطلع شده و امکان تعریف پروژه‌های بهبود، کنترل ریسک، فرهنگ‌ سازی اجرا و بهبود فرآیندها، افزایش شفافیت در سازمان، آموزش کارکنان و تصمیم سازی برای مدیران فراهم می‌شود. اجرای ممیزی فرآیند ها به کمک مدل‌ های مختلف همچون PQP 6.3 و APQC در سازمان‌ها میتوانند به اجرا در آیند.

PQP 6.3 مدل چرخه ممیزی فرآیند عمیق،مربیگری و رهبری حل مسئله را برای ارزیابی و بهبود کنترل‌ها در معرفی محصول جدید و فرایندهای تولیدی سازمان تعریف نموده است. بنابراین در این مدل، چرخه عمر محصول از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی قرار میگیرد. در تمام استانداردها و مقررات، تاکید روزافزونی بر شناسایی، ارزیابی و مدیریت مخاطرات وجود دارد. این مهم شامل درک تامین کنندگان، مدیریت تغییر و تمرکز بر الزامات و رضایت مشتری می باشد.مخاطب این استاندارد هر دو گروه مشتریان محصول محور و مشتریان خدمات محور می باشند.

ممیزی های عمیق در کف تولید (In-Depth audit):

دسترسی به شبکه  ای گسترده از متخصصان صنعتی علمی در کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پیوند دادن این شبکه با روش های  ممیزی عمیق 6.3 PQP در ایران ، فرصتهای بیشماری را برای رتبه بندی ، اولویت بندی و در نهایت تقویت چرخه بهبود مستمر (PDSA) در کلیه صنایع تولیدی را  آشکار  ساخته است. سایر ویژگی های این ممیزی عمیق با استفاده از متخصصان (Experts) و ممیزان سیستمی خبره به قرار ذیل است :

  • تمرکز بر روی شیوه مدیریت نوسانات در مشخصه های مهم کیفیت محصول ( استفاده موثر از طرح های کنترل در کف تولید برای شناسایی علل نوسانات )
  • اختصاص حداقل 45% زمان ممیزی به فرایندهای کف تولید و ارائه امتیاز برای هر مرحله تولید (Steps).
  • تمرکز بر روی روشهای مهندسی تکوین و کیفیت محصول APQP ، مدیریت پروژه و هماهنگی و ارتباط  میان فنون بکار رفته در کاهش ضایعات و ریسکها .
  • تمرکز بر روی برنامه ریزی تولید با فلسفه تولید به موقع JIT و ارزیابی اثربخشی در کف تولید .
  • تمرکز بر روی شیوه ارزیابی و مدیریت تامین کنندگان و صدای مشتریان .

ارائه امتیاز نهایی برای رویکردها و نتایج حاصله در  مدیریت پروژه و تکوین محصول ،  هر مرحله از تولید و… و در  نهایت محاسبه گرید نهایی سازمان بر اساس روش PQP 6.3 .

گام های شروع و  ادامه همکاری :

گام های ممیزی فرایند PQP 6.3 در شش فاز
audit form

فاز اول : ارائه درخواست

1- ارائه درخواست اولیه توسط مشتری (بیان چرایی نیاز به استفاده از خدمات ممیزی فرایند در سازمان مشتری)

2- بررسی و محاسبه هزینه ممیزی و توافق با مشتری

3- ارسال فرم جمع آوری اطلاعات اولیه به  مشتری (Audit request form) به همراه آمار و روندهای مورد نیاز از برگشتی ها ، مشکلات کیفیت ، تحویل به موضع و وضعیت پروژه ها

فاز دوم : آماده سازی

1- آماده سازی تیم (ممیزان فرایند خودرویی و نفرات کارشناس خبره )

2- جمع آوری اطلاعات از مشتری شامل نمودارهای سازمانی ، نمودار گردش عملیات ، نمودارهای SPC ، نتایج ارزیابی تامین کنندگان و…

3- تعریف گام های ممیزی  فرایند ساخت و تولید  (Steps)  و نقاط نیازمند تمرکز بیشتر.

4- ارائه برنامه ، آماده سازی چک لیستهای خاص  و توافق برنامه با سازمان.

pre
doing audit

فاز سوم : انجام ممیزی

1- برگزاری جلسه افتتاحیه و مرور اهداف ارزیابی (شیوه ممیزی عمیق ) و نوع همکاری مورد نیاز

2- انجام ممیزی (کلیه شیفتهای تولیدی )

3- درخواست اقدام عاجل بر روی موارد بحرانی (ریسک بالا)

فاز چهارم : ارزیابی

1- جلسه تیم ارزیاب و خبرگان برای جمع بندی یافته ها (ارزیابی کمی از سوالات و یافته ها )

2- محاسبه امتیازات بر اساس روش PQP

3- تصمیم در خصوص نیازمندی به پیگیری (Follow up)

evaluation
report

فاز پنجم : ارائه گزارش

1- ترسیم گزارش مقدماتی

2- جمع بندی با مشتری

3- ارائه گزارش نهایی به سازمان

فاز ششم(کوتاه مدت):
 پیگیری و پایش اقدامات – مربیگری

1- ارائه طرح اقدام از طرف مشتری

2- بررسی طرح توسط تیم ممیزی و تعیین نقاط بررسی اثربخشی اقدامات

3- بررسی شواهد  و بستن گزارش (نمونه برداری مجدد ؛ آدیت محصول ؛ آدیت فرایند مجدد ، مطالعات قابلیت ماشین ، وضعیت PPM و کیفیت …

4- آموزش های بالینی

پیگیری و پایش اقدامات
پیگیری و پایش اقدامات

فاز ششم (بلند مدت):
پیگیری و پایش اقدامات – رهبری حل مسئله

1- توافق با مشتری در خصوص دامنه پروژه های بهبود مورد نیاز (اثربخشی و کارایی فرایندها)

2- معرفی سر تیم ها (مربی) و نفرات داخلی سازمان و نیازهای آموزشی  بر اساس تکنیکهای مورد نیاز در روند بهبود  (DoE و…)

3- تهیه گانت چارت زمانبندی ،  طرح های اقدام  و  منشور پروژه Project charter

4- کنترل روند اقدامات و حضور در جلسات مدیریتی جهت بهینه سازی تصمیمات ، مستند سازی روند پروژه (ها) ، ارائه سرویس برخط در پلتفرم systemara.ir

5- صحه گذاری تغییرات با مقایسه شاخص های کلیدی موفقیت (OEE، PPM و…)

6- بازنگری روشهای ممیزی داخلی ، طرح های کنترل ، نمودارهای کنترل برخط ، شاخص های پایش و دانش مدیران از علم آمار ، روشهای نگهداری و تعمیرات پیش گویانه  ، قبض و اقباض در انبار ، جاری سازی روشهای کانبان در کف تولید ، مدیریت پالت ها و…

مدیریت بستن عدم انطباق ها در قالب روش CARA در پلت فرم BPMS :

کلیه ممیزان IATF و ممیزی شونده ها در سراسر دنیا باید از گام های تعریف شده از شناسایی،  تعیین درجه اهمیت و شواهد کسب شده توسط سرممیز تیم تا انجام اصلاحات ، تحلیل ریشه ای ، ارائه زمانبندی و گزارش توسط سازمان ممیزی شونده و در نهایت تایید اثربخش بودن اقدامات توسط سرممیز  در قالب نرم افزار تحت وب CARA پیروی نمایند . مدیریت  این گردش از زمان شناسایی عدم انطباق تا بسته شدن آن در قالب پلت فرم تحت وب به آدرس Systemara.ir  در قالب فرم های دینامیکی باعث میشود طول زمان اقدامات بصورت برخط در هر مرحله و میزان تاخیرات محاسبه شود.