gear
gear
gear

ماه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

pqp6.3
دوره های آموزشی

دوره آموزشی PQP 6.3:1401

دوره آموزش ممیزی عمیق به روش PQP 6.3 ویرایش 1401برای کلیه صنایع تولیدی ارائه می گردد.این دوره میتواند برای مدیران و کارشناسان در حوزه کنترل و تضمین کیفیت و یا افرادی که نیاز به آشنایی اولیه با تکنیکها و فنون ممیزی به روش فرایندی دارند مفید باشد.

ادامه مطلب »
certification
دوره های آموزشی

اعتبار سنجی گواهینامه ها

جهت بررسی اعتبار گواهینامه های صادر شده از PQP شما میتوانید با وارد کردن CERT.NO مندرج در گواهینامه خود ، اطلاعات و صحت گواهی و دوره مربوطه را بررسی نمائید.

ادامه مطلب »