gear
gear
gear

ماه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

VDA report matrix
مقالات

فرمت گزارش دهی PQP 6.3

در شرکت نمونه طراح و تولید کننده باطری خودرو ممیزی عمیق بر اساس روش PQP 6.3 صورت پذیرفت در این شرکت کل فرایند تولید در 7 مرحله طبقه بندی گردید و برای هر مرحله سوالات چک لیست تکرار گردیده است . در مجموع در ممیزی به روش PQP باید به 281 سوال امتیاز داده شود .

ادامه مطلب »