gear
gear
gear

ماه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

انتشارات

مقاله رویکرد ISO/TS 16949:2002 در مدیریت زنجیره تامین

اگر مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو توانسته است بـا بکارگـیري شـیوه هاي مؤثر شاخص هاي عملکرد پیمانکاران خود را کنترل و بهبود دهد ( گزارش سال 1999 گروهAIAG نشان میدهد بیش از 8 میلیون دلار صرفه جویی جهت هر شرکت حاصل شده است.) چرا سایر زنجیره هاي تامین از مدلها و استاندارد هاي آنها استفاده ننمایند؟

ادامه مطلب »
IATF 16949 internal auditor training
دوره های آموزشی

دوره آموزش ممیزی داخلی IATF 16949:2016

دوره آموزشی استاندارد IATF 16949:2016 برای علاقه مندان برگزار می گردد.این دوره برای توانمندسازی شرکت کنندگان جهت برنامه ریزی، انجام و مدیریت ممیزی های داخلی مطابق با اصول و رهنمودهای ISO 19011 و الزامات IATF 16949 ارائه شده است.

ادامه مطلب »