gear
gear
gear

چطور شکل گرفتیم؟

گذر از وضعیت سلسله مراتبی به وضعیت فرایندی در سازمانها ، چالش ایجاد تعادل بین اثربخشی و کارایی است . تنظیم سرعت در کنار دقت در کنار منحنی تولد ، رشد و بلوغ هر سازمان همواره دغدغه مدیرانی است که می خواهند سازمانی برای زمانی طولانی تر از عمر خود داشته باشند . برای پاسخ به این نیاز ، شرکت کیفیت پردازان فرایند در سال  1382 بنیان گذاری گردید . بنیان گذار شرکت خود یکی از اولین ممیزان مورد تایید انجمن خودرو سازی آلمان (VDA) و IATF در ایران بوده که دارای سوابق مشاوره و ممیزی در حوزه خودرویی در داخل و کشورهای منطقه است . تالیفات متعددی از ایشان به زبانهای انگلیسی و فارسی موجود است.

در حال حاضر پیوند بین کلینیک صنعت و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت کیفیت پردازان فرایند فرصتی را برای ممیزی و عارضه یابی عمیق فرایندها فراهم نموده است . نتایج این روش موتور حرکت تعریف پروژه های بهبود و تثبیت تغییرات بوده که در نهایت خود را در شاخصهای عملکرد مالی سازمانها نشان می دهد .

شرکت کیفیت پردازان فرایند هم اکنون در پارک علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر است .

About us

 در حال حاضر سرمایه های معنوی ما به قرار ذیل است :

  • تیمی هماهنگ و قوی در حوزه های خدمات ممیزی عمیق و عارضه یابی سازمانی ( مهندسی صنایع ، مهندسی تولید ، سرمایه گذاری و منابع انسانی ) با دسترسی به شبکه ای گسترده از متخصصان صنعتی و علمی ارزیابی شده .
  • تسلط به فنون آماری برای شناسایی و کشف تغییرات در کیفیت محصولات و خدمات و قابلیت اطمینان محصول (تعریف مدرن از کیفیت )
  • تسلط به مباحث برنامه ریزی تولید ، تولید ناب و ارزیابی کارایی فرایندها
  • تسلط به روشهای پیشرفته حل مسئله و پایداری تغییرات در فرایندها
  • طراحی و مدلسازی الگوریتم های مورد نیاز در سازمان ها برای خروج از آشفتگی. (محاسبه قیمت تمام شده و به روز رسانی لیست قیمت فروش با توجه به نوسانات در بازار)
  • همکاری استراتژیک با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی

همکاران استراتژیک ما